Lentipur 500 SC: altijd bruikbaar! Ook in het voorjaar! online lezen
 
 
Nufarm
 
Technische Informatie
2 maart 2020
 
 
 
Een meerwaarde in moeilijke situaties

Door het natte najaar zijn nog veel tarwepercelen niet ingezaaid of hebben veel percelen wintertarwe en wintergerst geen onkruidbestrijding gehad. Een specifieke voorjaarsaanpak van onkruidbestrijding in de granen zal daarom nodig zijn!

Er zijn enorm veel percelen met een zeer hoge onkruiddruk van raaigrassen, duist, windhalm,…

Onze oplossing: Lentipur® 500 SC!
Lees meer
 
Waarom Lentipur 500 SC?

Lentipur 500 SC (chloortoluron) is ook bruikbaar in het voorjaar tot stadium BBCH 25 - 29 (midden tot eind stoeling). 

Lentipur 500 SC is een bodemherbicide van de groep C2 die inwerkt op de productie van de fotosynthese en waartegen nog geen resistentie werd gerapporteerd in België.

Het gebruik van Lentipur 500 SC in combinatie met een antigrassenmiddel in het voorjaar geeft een bijzonder goede extra werking op windhalm en is ook zeer effectief tegen andere grassen zoals duist en raaigrassen.

"Onkruidbestrijdingsproef in voorjaar" (Bron: Nufarm Frankrijk) 


Moeilijke grassen zoals straatgras worden bijzonder goed bestreden met schema’s in combinatie met Lentipur 500 SC en geven zo minder problemen in volgende teelten. 
Ons advies
Wintergerst

 - 3l/ha Lentipur 500 SC in combinatie met het grassenmiddel cloquintocet - mexyl / pinoxaden

 Wintertarwe* 

- 3l/ha Lentipur 500 SC in combinatie met een grassenmiddel

 *Bepaalde variëteiten zijn gevoelig aan chloortoluron. Controleer altijd eerst uw variëteit alvorens het gebruik.
Informatie
Voor technische informatie kunt u contact opnemen met Herbrecht Muys: 0470 91 30 69 / herbrecht.muys@nufarm.com.

Kijk ook op onze website: https://www2.nufarm.com/be/.
 
Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75- 7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
+31 (0) 10 303 7700
info.be@nufarm.com
+31 (0)10 303 7725
sales.benelux@nufarm.com
Nufarm
Facebook   Youtube
Aanmelden  |  Reageren  |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
Lentipur ® 500 SC is een geregistreerde merknaam van Nufarm.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie